Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 99 Povinnosti mzdových účtáren

22.11.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.99
§ 99 Povinnosti mzdových účtáren

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 99

  1. Má-li zaměstnavatel 2 nebo více mzdových účtáren, plní povinnosti zaměstnavatele v pojištění každá mzdová účtárna zvlášť za okruh zaměstnanců, pro které vede evidenci mezd nebo platů.

  2. Povinnosti zaměstnavatele uvedené v § 94 až 97 se netýkají zahraničních zaměstnanců.

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

    • § 3 písm. d) – definice mzdové účtárny

    • § 3 písm. q) – zahraniční zaměstnanec

    • § 93 – přihlašování mzdové účtárny do registru zaměstnavatelů

  • Zákon č. 589/1992