Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

562/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)

č. 562/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)
[zrušeno č. 323/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2006,
kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin
(vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.:
§ 1
Způsob převedení listin do elektronické podoby a způsob nakládání s převedenými listinami
(1) Způsobem převedení listin do