Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

50+, skupina, se kterou počítáme

25.9.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

     Jedno přísloví říká, že k topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. A co zaměstnanci? Zvyšuje se jejich hodnota díky přibývajícím zkušenostem, nadhledu a schopnosti kompromisu? Anebo na pracovním trhu dostávají spíše nálepku „nezaměstnatelní“?

     Díky demografickému vývoji a nedostatku kvalitních zaměstnanců na trhu práce si personalisté uvědomují, jaký potenciál se ve věkové skupině, někdy nazývané 50+, ukrývá. Jsou ale také firmy, které nečekaly až na impuls daný trhem práce a začaly se věnovat využití zkušeností starších zaměstnanců dříve. Mezi takové patří i Škoda Auto, a. s. Několik otázek na toto téma jsem položila personálnímu manažerovi Ing. Milanu Hladíkovi.

Co vás přimělo k tomu vytvořit personální programy pro starší zaměstnance? Řada firem tuto problematiku neřeší, byť ji třeba proklamují ve svých firemních kodexech.

     V naší společnosti, čítající cca 23 700 zaměstnanců, pracuje téměř 4 900 lidí starších 50 let. To není zanedbatelný počet. Je to skupina, která disponuje bohatými životními zkušenostmi, znalostmi a zároveň má své specifické potřeby a nároky. Mottem naší společnosti je být zaměstnavatelem pro život. Nechceme tedy, aby zaměstnanec, který například začne mít zdravotní potíže - což bývá u osob starších časté - se musel s touto situací vyrovnat sám. Snažíme se mu nabídnout přijatelnou alternativu, nikoliv odchod z firmy. Proto jsme pro zaměstnance - seniory, tedy pro ty, kteří u nás pracují déle než 30 let, připravili speciální programy.

     Zároveň si ovšem při tak velkém počtu zaměstnanců nad 50 let uvědomujeme, že je dobré zdravotním problémům předcházet, proto sázíme na prevenci.

Můžete tento záměr blíže rozvést?

     Přiblížím to na následujícím příměru. Pokud budete dobrý fotbalový hráč, uděláte vše pro to, abyste se udrželi v kondici. Vystříháte se například rizikových sportů, kouření a podobně. Rozhodně nepůjdete hrát rugby či skákat padákem, protože by Vás případné zranění mohlo na dlouhou dobu vyřadit ze hry. Ovšem toto si musí uvědomit také zaměstnanci. Sice nejsou tak honorováni jako světová fotbalová esa, ale filozofie jejich přístupu by měla být stejná. Proto se snažíme působit na naše zaměstnance, aby se o sebe lépe starali.

     Výsledky se samozřejmě dostavují. Například nemocnost, která je ve výrobních firmách běžně kolem 8 % a někde i více, jsme snížili na hranici 3 %, což je výsledek potěšitelný.

Jak jste tohoto na české poměry „zázraku“ dosáhli?

     Aktivit je více. Kromě pravidelných lékařských prohlídek, které jsou samozřejmě povinné, organizujeme tzv. Dny zdraví. Přímo v provozech je v provizorní ordinaci k dispozici lékař, zdravotní sestra - a zaměstnanci tak mohou zjistit, v jaké zdravotní kondici jsou a případně co mohou udělat pro její zlepšení. V rámci těchto dnů informujeme zaměstnance o zdravotních programech, o možnostech využívat tělocvičnu, rehabilitaci, cvičení v bazénu. Pro zaměstnance s vážnějšími zdravotními problémy máme připravený individuální zdravotní plán, jehož cílem je, aby se jeho obtíže zmenšily, případně vymizely.

     Jako další mohu jmenovat odvykací kurzy v kouření. Na pracovištích existuje zákaz kouření a pro kuřáky máme vyhrazeny speciální prostory. Jsme si vědomi toho, že zvláště u