Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 42 ZOPSZ - Povinnost vydat potvrzení

22.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.42
§ 42 ZOPSZ – Povinnost vydat potvrzení

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 37 – evidence zaměstnavatelů

  • § 54 – pokuta za nesplnění povinnosti

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 5 a 8 – účast zaměstnanců na důchodovém pojištění

  • § 9 odst. 6 a 8 – vymezení vedlejší samostatné výdělečné činnosti

  • § 10 – účast osob samostatně výdělečně činných vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na důchodovém pojištění

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 13a odst. 1, 8 a 9 – placení záloh na pojistné v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

  • § 15