Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 42 Povinnost vydat potvrzení

11.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.42
§ 42 Povinnost vydat potvrzení

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 42

Zaměstnavatel je povinen vydat svému zaměstnanci, popřípadě zaměstnanci, jehož zaměstnání skončilo, na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání v kalendářním roce, po kterou byl zaměstnanec důchodově pojištěn. Toto potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat též okresní správě sociálního zabezpečení na její žádost. Tato potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat do 8 dnů od obdržení žádosti.

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 37 – evidence zaměstnavatelů

  • § 54 – pokuta za nesplnění povinnosti

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 5 a 8 – účast zaměstnanců na důchodovém pojištění

  • § 9 odst. 6 a 8 – vymezení vedlejší samostatné výdělečné činnosti

  • § 10 – účast osob samostatně výdělečně činných vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na důchodovém pojištění

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 13a odst. 1,