Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 354 Rozhodné období

14.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.354 § 354 Rozhodné období

JUDr. Bořivoj Šubrt

Díl 2
Rozhodné období

§ 354

 1. (1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.
 2. (2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.
 3. (3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.
 4. (4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

Komentář
Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 120 odst. 1 a 2 – stálá mzda při uplatnění konta pracovní doby

  • § 360, 361 – společná ustanovení o průměrném výdělku

  • § 382 odst. 1 – rozhodné období u náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Komentář
Komentář

Obecným rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se tedy zásadně zjišťuje k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu, i když reálné zjištění je možné až po zúčtování mzdy za poslední měsíc kalendářního čtvrtletí. Znamená to, že pro jeho zjištění jsou rozhodující skutečnosti, které platí v den, k němuž se průměrný výdělek zjišťuje. Jestliže se například k 1. lednu dohodou o změně pracovní smlouvy změní délka pracovního úvazku zaměstnance (ze stanovené týdenní pracovní doby se změní na kratší pracovní dobu apod.), je pro přepočet průměrného hodinového výdělku zjištěného za IV. čtvrtletí předchozího roku na průměrný měsíční výdělek rozhodující délka týdenní pracovní doby platná k 1. lednu. To platí, i když následně pracovní poměr končí a průměrný výdělek se potvrzuje pro účely podpory v nezaměstnanosti, počítané podle § 50 zákona o zaměstnanosti. Zjištěný průměrný výdělek se používá po celé následující rozhodné období.

Zvláštní rozhodné období

Ve čtyřech případech zákoník práce stanoví zvláštní rozhodné období, a to:

 • při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí (§ 354 odst. 3 ZP),

 • pro konto pracovní doby (§ 354 odst. 4 ZP),

 • pro odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání (§ 382 odst. 1 popř. od 1. 1. 2010 § 360 ZP – viz komentář k § 360 ZP)

 • a pro účely dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody (§ 361 ZP).

Zákon ani neřeší samostatně rozhodné období při vzniku zaměstnání, jestliže je nutné průměrný výdělek použít již v průběhu čtvrtletí, v němž zaměstnání vzniklo. S ohledem na kogentnost právní úpravy průměrného výdělku to znamená, že je v tomto případě rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí, i když v něm daný pracovněprávní vztah ještě neexistoval. Průměrný výdělek se tak pro tento účel vždy zjišťuje jako pravděpodobný, i když je vhodné