341/2017 Sb.
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve ...

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Cestovní náhrady

25.9.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Novela zákoníku práce ve Sbírce zákonů

25.9.2023, Zdroj: ČTK
Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 281 publikována novela zákoníku práce.
více
Zámek

Paušál pro zaměstnance pracující z domova

22.9.2023, Zdroj: ČTK
Výše paušálu  na náklady při práci z domova má činit 4,60 Kč na hodinu.
více
Zámek

Návrh na zdanění zaměstnaneckých benefitů

21.9.2023, Zdroj: ČTK
Zaměstnanci zřejmě budou mít příští rok v práci bez zdanění benefity do 21 983 korun.
více
Zámek

Pedagogický pracovník - předpoklady pro výkon činnostiGarance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o…
více
Zámek

Poskytování pracovního volna

19.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno v případech, které zákoník práce nebo nařízení vlády č. 590/2006 Sb., případně jiné právní předpisy, označují jako překážku v práci na straně zaměstnance a zaměstnavateli ukládají povinnost…
více
Zámek

PozemkyGarance

18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
více
Zámek

Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

15.9.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Stravné při pracovní cestě do AustrálieGarance

15.9.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer
Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.
více
Zámek

Kritika účinnosti novely zákoníku práce

15.9.2023, Zdroj: ČTK
Hospodářská komora považuje za zásadní nedostatek v novele zákoníku práce to, že nejvýznamnější změny budou pravděpodobně účinné již od 1. října 2023.
více
Zámek

Výpočet průměrného hodinového výdělkuGarance

14.9.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Novela zákoníku práce schválena

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.
více
Zámek

Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…
více
Zámek

Srážky ze mzdy zaměstnanců

13.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Důchody v lednu znovu porostou

12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.
více
Zámek

Potvrzení o zaměstnání v dotazech a odpovědích

8.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list slouží zaměstnanci jako písemný důkazní prostředek k prokázání důležitých skutečností týkajících se jeho skončeného pracovního vztahu. V následujícím příspěvku Vám nabídneme odpovědi na časté dotazy, které se v…
více
Zámek

Peněžitý příspěvek na dovolenou - zdanit či nikolivGarance

7.9.2023, Ing. MartinDěrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasické benefity jako stravenky, mobil, auto, příspěvky na sport, kulturu, pojištění atd. se staly normou. Objevují se proto nové, atraktivnější a neobvyklé zaměstnanecké výhody. Některé firmy zkouší osvědčené benefity nabídnout v jiné formě. Například místo…
více
Zámek

Výběr nadbytečného zaměstnance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
O výběru nadbytečného zaměstnance, s nímž zaměstnavatel ukončí pracovní poměr podle § 52 písm. c) zákoníku práce, rozhoduje výhradně zaměstnavatel. Ovšem ani v tomto případě není jeho svoboda…
více
Zámek

Sportoviště, hřiště a obdobné venkovní sportovní plochyGarance

4.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy nejsou nijak zanedbatelné, nejedná se o nijak…
více
Zámek

Informační povinnost zaměstnavatele po novele  zákoníku práce

4.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákoníku práce rozšiřuje povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o další údaje.
více
Zámek

Problematika tzv. „nadúvazkových hodin" odpracovaných zaměstnancem na sjednanou kratší pracovní dobuGarance

2.9.2023, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Přehled změn v aktuální (nejen transpoziční) novele zákoníku práceGarance

1.9.2023, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…
více
Zámek

Očekávané propouštění „dohodářů“

29.8.2023, Zdroj: ČTK
Třetina firem má v plánu propustit zaměstnance, kteří pracují na základě dohod mimo pracovní poměr poté, co pro ně budou méně výhodní v důsledku novely zákoníku práce.
více
Zámek

Překážky v práci a dovolená

29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyjma zákonem stanovených případů může zaměstnavatel při překážce v práci na straně zaměstnance určit čerpání dovolené v této době jen na jeho vlastní…
více
Zámek

Účast zaměstnance na táboře - náhrada platu

28.8.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…
více
Zámek

Úpravy konsolidačního balíčku

28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.
více
Zámek

DPH a stravovací a ubytovací službyGarance

25.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové subjekty často provozují stravovací a ubytovací zařízení, ve kterých poskytují tyto služby nejen v rámci své hlavní činnosti, ale i v rámci doplňkové/hospodářské nebo jiné činnosti na základě živnostenského oprávnění. Ubytovací služby mohou být…
více
Zámek

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.
více
Zámek

Tichá rezignace

24.8.2023, Zdroj: ČTK
Pojem quiet quitting, tedy stav, kdy se zaměstnanec odpoutal od své práce, i když přímo nepodal výpověď, už možná vyšel z módy. Nicméně navzdory tomu se ho řada zaměstnanců snaží uvést do…
více
Zámek

Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o poskytování neplaceného volnaGarance

23.8.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní volno bez náhrady příjmu nebo chcete-li neplacené volno. Byť v zákoníku práce jeho výslovnou právní úpravu nenajdete, tento právní předpis na něho přesto svým způsobem pamatuje. Konkrétně ve svých § 78 odst. 1 písm. i) ZP a § 348 odst. 1 písm. a) ZP,…
více
Zámek

Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o prodloužení výpovědní dobyGarance

23.8.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Že délka výpovědní doby činí až na výjimky dva měsíce, je všeobecně známo. Jenom zasvěcení ale ví, že zmíněná délka je minimální, že výpovědní dobu lze písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prodloužit a že v takovém případě musí být stejná pro…
více
Zámek

Vyjet za prací do zahraničí se vyplatí

23.8.2023, Zdroj: ČTK
Lidé, co vyjeli do ciziny s projekty EU, umí lépe jazyky a mají vyšší platy.
více
Zámek

Z rodičovské dovolené zpět na pracoviště - pracovněprávní aspekty

22.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá dovolená jednou skončí a platí to i o rodičovské. Na co má zaměstnanec nárok a na co musí zaměstnavatel v takových případech pamatovat?
více
Zámek

Úplatné dodání majetku ÚSC mimo předmět DPHGarance

21.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Územně samosprávné celky, tj. obce a kraje (dále jen „ÚSC”), jako plátci poměrně často realizují úplatný převod majetku (prodej na základě kupní smlouvy). Z pohledu DPH se jedná o dodání zboží, kterým se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§…
více
Zámek

Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 5. částGarance

19.8.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
V další části seriálu o přestupcích, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, se zaměříme na vybrané prohřešky v oblasti zaměstnanosti a na to, jak postupovat, aby k nim nedocházelo.…
více
Zámek

Firemní školení v zahraničí z pohledu daňovéhoGarance

19.8.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Dohoda o práci přesčasGarance

19.8.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Odměna při odchodu do starobního důchoduGarance

18.8.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Změny vládního balíčku

18.8.2023, Zdroj: ČTK
Část vládního konsolidačního balíčku, která se týká pravidel práce na dohodu, se upraví.
více
Zámek

Proměny benefitů v současnosti a jejich daňové řešení - poskytování vyšších plnění umožněných zákoníkem práceGarance

17.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce, který je založený na filozofii „co není zakázáno, je dovoleno”, umožňuje zaměstnavateli poskytovat nadlimitní plnění zaměstnancům a různá plnění ve formě zaměstnaneckých benefitů. V článku se zaměřím na zaměstnanecké výhody, které přežijí i…
více
Zámek

Zkrácený pracovní úvazek a zdravotní pojištěníGarance

17.8.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zdanění pojistného plnění z pracovního úrazu zaměstnanceGarance

17.8.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Uzavření pracovní smlouvy - po novele zákoníku práce 2023Garance

15.8.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve společnosti s ručením omezeným je možné založit pracovní poměr se zaměstnanci pouze pracovní smlouvou, a není možné založit pracovní poměr se zaměstnanci volbou nebo jmenováním (to bylo možné pouze do 31. 12. 2006). V případě, že by zvláštní právní předpis…
více
Zámek

Návrh zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob

15.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Mezi 58 opatřeními jsou ve vládním konsolidačním balíčku navrženy s účinností od 1. 1. 2024 změny v oblasti daňových slev a úsporné novinky v oblasti benefitů.
více
Zámek

Dočasná pracovní neschopnost a změna místa pobytu

15.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Marodit doma nebo i jinde? Za jakých podmínek může zaměstnanec změnit místo pobytu během doby dočasné pracovní neschopnosti?
více
Zámek

Agenturní zaměstnání v dotazech a odpovědích

11.8.2023, Zdroj: SUIP
V následujících řádcích Vám nabídneme několik odpovědí na dotazy, které se týkají agenturního zaměstnávání.
více
Zámek