Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 125 Krácení nebo odnětí nemocenského

11.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.125
§ 125 Krácení nebo odnětí nemocenského

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 125

Krácení nebo odnětí nemocenského

 1. (1) Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 64 odst. 1 písm. b), může být nemocenské dočasně kráceno nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu nebo nesplnění povinnosti této součinnosti, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto režimu nebo nesplnění povinnosti této součinnosti.
 2. (2) Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považují se částky vyplacené na nemocenském za přeplatek na dávce, který je pojištěnec povinen uhradit plátci dávky.
 3. (3) Oprávnění orgánu nemocenského pojištění krátit nebo odejmout nemocenské zaniká uplynutím 1 roku ode dne, kdy k porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce došlo. Lhůta uvedená ve větě první neplyne po dobu řízení o krácení nebo odnětí nemocenského a po dobu řízení o žalobě.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 56 – režim dočasně práce neschopného pojištěnce

  • § 61 písm. c) – stanovení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

  • § 76 – kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

  • § 84 odst. 2 písm. j) – působnost OSSZ provádět kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců

  • § 124 – přeplatek na dávce

  • § 128 odst. 2 písm. a) – pokuta za závažné porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, jde-li o porušení léčebného režimu nebo povinností při provádění pracovní rehabilitace

  • § 145 odst. 5 – zahájení řízení o krácení nebo odnětí nemocenského

  • § 152 písm. a) – vyloučení odkladného účinku v řízení o krácení nebo odnětí nemocenského

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 192 odst. 5 – snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu při porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Komentář
Komentář

V případě porušení režimu dočasně práce neschopného