Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 118b Odpovědnost zaměstnavatele

22.11.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8.118002
§ 118b Odpovědnost zaměstnavatele

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 118b

Jestliže zaměstnavatel nepodal hlášení nebo nepředložil záznam buď vůbec nebo stanoveným způsobem nebo včas anebo podané hlášení, předložený záznam nebo údaje potvrzené zaměstnavatelem byly nesprávné, a v důsledku toho byl důchod poskytnut neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležel, je povinen nahradit neprávem vyplacené částky. Ustanovení § 118a odst. 3 platí zde přiměřeně.

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 35a – povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení

  • § 39 – předkládání evidenčního listu

  • § 41 – hlášení o zaměstnávání důchodců

  • § 54 – pokuty za nesplnění povinností

  • § 90 – doručování

  • § 118a – odpovědnost příjemce důchodu

  • § 118c – společná odpovědnost zaměstnavatele a příjemce důchodu

Komentář
Komentář

V ustanovení je upravena odpovědnost zaměstnavatele za přeplatek na důchodu, tj. povinnost zaměstnavatele nahradit plátci důchodu neprávem vyplacené částky důchodu. Předpokladem této povinnosti je, že