Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 108 Příslušnost k výplatě dávek

29.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.108
§ 108 Příslušnost k výplatě dávek

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

Díl 1

Příslušnost k výplatě dávek

§ 108

  1. (1) Dávky vyplácejí
    1. okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li o zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné,

    2. příslušné služební útvary, jde-li o příslušníky,

    3. věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby.

  2. (2) Okresní správy sociálního zabezpečení, služební útvary, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence vyplácejí dávky též osobám, u nichž sociální událost vznikla v době pojištění a nárok na dávku trvá i po skončení pojištění, a osobám, které byly pojištěnci uvedenými v odstavci 1 a kterým vznikl nárok na dávku v ochranné lhůtě.
  3. (3) Služební útvary