Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 104c ZOPSZ - Rozhodování

25.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.104003
§ 104c ZOPSZ – Rozhodování

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

    • § 104a – předmět řízení

    • § 104d – oznámení rozhodnutí

    • § 104f – právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

    • § 104h – výkon rozhodnutí

  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti


Komentář
Komentář

Ve stanovených případech (v praxi je to přitom většina případů) rozhoduje územní správa sociálního zabezpečení