Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v "krizovém" ošetřovném

14.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.01
Změny v „krizovém” ošetřovném

JUDr. Jan Přib

Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přinesl některé zvláštní úpravy v ošetřovném v době platnosti mimořádných opatření přijatých v důsledku onemocnění COVID-19 (tzv. „krizové ošetřovné”). Tyto zvláštní úpravy platí do 30. června 2021. Zákon č. 438/2020 Sb. byl koncem dubna 2021 dotčen dvěma novelami, a to zákonem č. 173/2021 Sb. a zákonem č. 183/2021 Sb.

Zákon č. 173/2021 Sb. přinesl dvě podstatné změny krizového ošetřovného, a to zvýšení ošetřovného a rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na ošetřovné.

Výše ošetřovného za kalendářní den činí po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii 80 % denního vyměřovacího základu (místo dosavadních 70 %). Tato nová sazba se podle přechodného ustanovení zákona č. 173/2021 Sb. vztahuje zpětně i na ošetřovné náležející za kalendářní dny v období od 1. března 2021 s tím, že ošetřovné vyplacené v tomto období v nižší výši se doplatí bez žádosti.

Nárok na ošetřovné má též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o nezaopatřené dítě (tedy též o dítě starší než 10 let) se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, které nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Podmínkou přitom je, že dítěti bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání a že dítě žije se zaměstnancem v domácnosti, nejde-li o péči o dítě jeho rodičem. Nárok na výplatu ošetřovného se v tomto případě osvědčuje potvrzením školy s uvedením, že jde o dítě s těmito speciálními vzdělávacími potřebami; škole je