Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny u daně z nemovitostí od 1. 1. 2014

3.12.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna potvrdila zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Nová právní úprava bude účinná od 1.ledna 2014.

Jak se nás dotknou? Některé změny daň sníží, jiné zvýší.

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední.

Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně