Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdravotní pojištění u členů okrskových volebních komisí při volbách

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.5 Zdravotní pojištění u členů okrskových volebních komisí při volbách

Ing. Olga Krchovová

Zaměstnanec je plátcem pojistného podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v případě, pokud mu plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkami uvedenými v § 5 písm. a).

Do výjimek patří mimo jiné člen okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky.

Priklad

Příklad 1

Člen okrskové volební komise je současně zaměstnancem a zaměstnavatel je povinen ho uvolnit z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu.

Podle volebních zákonů má člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo ve služebním poměru, nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Z náhrady mzdy poskytnuté zaměstnanci se odvádí pojistné a daň. Zaměstnavatel má právo požadovat náhradu mzdy včetně pojistného za