Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanecké výhody

28.6.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.3 Zaměstnanecké výhody

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Charakteristika

Zaměstnanecké výhody či benefity zaměstnanec získává z titulu svého zaměstnaneckého poměru k organizaci, obvykle bez vztahu k výkonu, v některých případech s přihlédnutím k postavení v organizaci a délce pracovního poměru; slouží především k posílení pozitivního vztahu k podniku, stabilizaci a spokojenosti zaměstnanců a jejich relaxaci. Výhody vycházejí z možností organizace, potřeb pracovníků a ze srovnání s nabídkou obdobných organizací na trhu a jsou často předmětem kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv.

Formy zaměstnaneckých výhod

K hlavním formám zaměstnaneckých výhod patří finanční benefity (důchodové připojištění, úhrada či příspěvek na životní, kapitálové či úrazové pojištění, stavební spoření, zvýhodněné či