Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Za jedno provinění jeden postih

21.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec, který hrubým způsobem porušil povinnosti dočasně práceneschopného pojištěnce, nemůže být potrestán dvakrát.

S účinností od 1. 1. 2012 je § 301a ZP uložena zaměstnanci nová povinnost. V době prvních 14 kalendářních dnů (v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 v době prvních 21. kalendářních dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti jsou zaměstnanci povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce- neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v této době v určeném místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.

Poruší-li zaměstnanec uloženou povinnost, může s ním zaměstnavatel ukončit pracovní poměr výpovědí podle nově upraveného výpovědního důvodu uvedeného v § 52 písm. h) ZP, Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr výpovědí pouze za podmínky, že zaměstnanec porušil povinnost zvlášť hrubým způsobem.

Aby nedocházelo k dvojímu postihu zaměstnance, zakazuje ustanovení §