Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vystavování tiskopisů pro žádost o ošetřovné při nařízení karantény dítěti nebo při uzavření školského zařízení

24.11.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Jakým způsobem uplatňují rodiče, kteří musí zůstat doma s dítětem kvůli nařízené karanténě nebo uzavřené školce, škole či třídě, nárok na ošetřovné a kdo příslušný tiskopis vystavuje?

Ošetřovné je dávkou, která se přiznává mimo jiné z důvodu:

  • péče o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény (ať už u samotného dítěte nebo osoby, která o něj jinak pečuje),
  • péče o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo nařízením příslušného orgánu uzavřeno školské nebo dětské zařízení, do kterého dítě dochází (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události). To platí, i pokud je uzavřena např. jen jedna nebo několik tříd.

Nárok na výplatu ošetřovného se v případě karantény dítěte uplatňuje potvrzením orgánu ochrany veřejného zdraví (nebo ošetřujícího lékaře) na předepsaném tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu dávky je pak třeba potvrdit trvání karantény, a to předložením tohoto potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (nebo ošetřujícího lékaře) na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení karantény.

Právní úprava počítá s tím, že hygienické stanice, které nařizují karanténu u dětí či osob, které o ně jinak pečují, také návazně na tyto své úkony budou uvedené skutečnosti potvrzovat na příslušných dávkových tiskopisech nemocenského pojištění. Jde o dvoudílný průpisný tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ používaný praktickými lékaři a pediatry, kteří však nemohou být nuceni k jeho vystavování v případech, kdy rozhodoval orgán ochrany veřejného zdraví. Tiskopisem, kterým se případně