Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

VE ZKRATCE

12.3.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení

     Podle platné právní úpravy je pojistné od ledna 2009 splatné do 20. dne následujícího měsíce, ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen předložit i „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“.

     Pojistné platí zaměstnavatelé na nový účet s předčíslím 21012, kmen účtu i kód banky zůstávají zachovány (dochází ke změně předčíslí - místo 1011 se uvádí 21012), vyjma velkých organizací registrovaných na PSSZ, kde dochází i ke změně kmenového čísla účtu.

     Zároveň došlo ke změně variabilního symbolu - z osmimístného na desetimístný. Přidělení nového variabilního symbolu je plátcům sdělováno dopisem. V případě, že zaměstnavateli dosud nebyl přidělen desetimístný variabilní symbol, komunikuje nadále s příslušnou správou