Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úvod do důchodového pojištění

20.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1 Úvod do důchodového pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek

Základním předpisem v oblasti důchodového pojištění je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Od přijetí byl již několikrát novelizován. V dalším textu bude pro jeho označení používána zkratka "ZDPo“, kterou se rozumí tento zákon ve znění pozdějších předpisů, tedy ve znění účinném v době, kdy je na příslušné ustanovení odkazováno; to platí i pro zkratky ostatních předpisů v této kapitole, pokud nebude výslovně uvedeno jinak.

Kromě ZDPo působí v důchodové oblasti řada dalších předpisů, buď prováděcích, nebo souvisejících; rovněž jejich výčet je uveden v 7.1

Soubor dávek důchodového pojištění

Důchodové pojištění rozeznává od 1. ledna 2010 již pouze pět druhů důchodů: starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí.