Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Upozornění na důležité termíny a lhůty týkající se důchodové reformy

1.2.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

MF vydalo upozornění na některé důležité termíny a lhůty týkající se důchodové reformy (tzv. II. a III. penzijního pilíře) v návaznosti na nové právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů dne 28. prosince 2011.

Dne 28. prosince 2011 byly ve Sbírce zákonů publikovány zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.

V této souvislosti upozorňujeme v následujícím přehledu účastníky penzijního připojištění se státním příspěvkem, zájemce o penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření (tzv. III. pilíř) a zájemce o důchodové spoření (tzv. II. pilíř) na některé důležité termíny a lhůty týkající se obou penzijních pilířů.

III. PILÍŘ

1. Transformace současných penzijních fondů

Transformace penzijních fondů posílí ochranu prostředků účastníků, protože majetek účastníků penzijního připojištění oddělí od majetku penzijního fondu (akcionáře). Výsledkem transformace bude penzijní společnost a oddělený transformovaný fond, ve kterém bude majetek účastníků. Nároky účastníků penzijního připojištění na dávky z penzijního připojištění podle jejich penzijních plánů a nárok na nezáporné zhodnocení prostředků se nezmění a zůstanou plně zachovány. V zájmu bezproblémového průběhu transformace stanoví zákon o doplňkovém penzijním spoření lhůty pro umožnění některých úkonů, kterých by si účastníci penzijního připojištění a zájemci o něj měli být vědomi.

Žádost o převod prostředků k jinému penzijnímu fondu lze podat:

Nejpozději do 28. února 2012[1]

Uzavřít smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem lze:

U většiny penzijních fondů se předpokládá nejpozději do 30. listopadu 2012[2]. O přesném termínu budou účastníci penzijního připojištění informováni penzijním fondem.

Žádost o dávku z penzijního připojištění se státním příspěvkem nelze podat:

U většiny penzijních fondů se předpokládá, že nebude možné požádat o dávku v prosinci 2012[3]. O přesném termínu budou účastníci penzijního připojištění informováni penzijním fondem. Toto opatření bude platit jen pro období jednoho měsíce.

Změna v poskytování státního příspěvku u penzijního připojištění se státním příspěvkem[4]

Od ledna 2013

2. Doplňkové penzijní spoření

Stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem bude od roku 2013 nahrazeno novým produktem - doplňkovým penzijním spořením. Proto bude možné od 1. ledna 2013 uzavírat nové smlouvy pouze k tomuto novému produktu. Účastníci nových účastnických fondů budou mít za podmínky splnění zákonných požadavků nárok na stejný státní příspěvek