Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci

29.8.2012, Zdroj: Česká daňová správa

GFŘ vydalo stanovisko k uplatnění DPH při poskytování zdravotních služeb, kdy úhrada za tyto služby podléhá cenové regulaci a zároveň tyto služby nelze osvobodit podle § 58 zákona o DPH.

Jak postupovat při uplatnění DPH při poskytování zdravotních služeb, kdy úhrada za tyto služby podléhá cenové regulaci a zároveň tyto služby nelze osvobodit podle § 58 zákona o DPH?

V praxi se např. jedná o prohlídku pro účely přiznání sociálních dávek, vyšetření uchazeče o zaměstnání, prohlídka pro účely stanovení invalidity, přiznání důchodu, posudky pro soudy pro účely soudního řízení, apod.

Pokud nelze poskytnutou zdravotní službu osvobodit podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve z. p. p. (dále jen "zákon o DPH"), musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH uplatněna daň na výstupu.

V případě zdravotních služeb, kdy úhrada za tyto služby podléhá cenové regulaci dle příslušných cenových předpisů, je třeba