Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účtování vyhotovení geometrického plánu

12.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kam mám naúčtovat vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 18 500,- Kč. Jako DDHM na účet 028?

Odpověď:

Pokud se geometrický plán nakoupil pro účely budoucí výstavby, tak se zaúčtuje na 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek, kam posléze přijdou další faktury za výstavbu. Jestliže se výstavba tímto nezahajuje, plán bude využit později,  je to složka dlouhodobého nehmotného majetku, po obsahové stránce jsou to „ Ocenitelná práva“, neboť využitím