Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stravování - jsou dovážené obědy předmětem daně?

10.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola , PO zřízená ÚSC, plátce DPH. Z naší školní jídelny dovážíme obědy do jiné školy (jiný zřizovatel, mají svoji výdejnu, žáci platí pouze potraviny). Je dodávka těchto obědů předmětem daně? Nebo jde o plnění osvobozené? A jak je to s věcnými náklady, které škole fakturujeme?

Odpověď:

Stravování žáků jak vlastní školy, tak jiné školy (pokud to má škola ve zřizovací listině, že zajišťuje stravování žáků jiné školy a má