Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stabilizace přijatých zaměstnanců a význam "psychologické smlouvy

11.11.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.2.3 Stabilizace přijatých zaměstnanců a význam "psychologické smlouvy“

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Rozhodující úloha při získávání i stabilizaci kvalitní pracovní síly bývá zpravidla přisuzována finančním nástrojům. Úlohou personalistů a liniových manažerů však není motivovat a stabilizovat pracovní sílu bez ohledu na finanční náklady, ale vytvářet takové motivační a stabilizační nástroje, jež jsou nejen dlouhodobě účinné, ale i nákladově efektivní.

Výše platu

Osoby, které do firmy přicházejí jen kvůli penězům, zpravidla není obtížné nalézt. Stabilita těchto osob však nebývá vysoká: zaměstnanci, kteří do firmy přišli především z finančních důvodů, z těchto důvodů velmi pravděpodobně i brzy odejdou, a to jakmile dostanou zajímavější nabídku. Zaměstnanci, které firma potřebuje, jsou proto především ti, kteří přicházejí, protože se jim práce ve firmě, její lidé či kultura líbí. Nalezení těchto zaměstnanců je zpravidla obtížnější, investice do jejich vyhledání se však většinou vyplatí. Zdůrazňování platu jako primární formy získávání a stabilizace zaměstnanců vede pracovníky naopak k tomu, že do firem přicházejí "z nesprávných“ důvodů a že zastávají místa, ke kterým nemají bližší vztah.

Organizace přesvědčené o možnosti získat, udržet a motivovat zaměstnance především či pouze na základě jejich finanční odměny nevěnují navíc často dostatečný čas a úsilí dalším podstatným předpokladům stabilizace a motivace zaměstnanců – řídicímu stylu, způsobu vymezení pracovních míst a jejich pravomocí, vztahům na pracovišti, tvorbě firemní kultury apod. K důležitým faktorům stability kvalitních zaměstnanců patří především zájem firmy a jejích manažerů o zaměstnance, otevřená komunikace, jasná vize a poslání firmy, transparentní faktory hodnocení a odměňování a perspektivy dalšího osobního rozvoje v rámci firmy.

K předpokladům stabilizace klíčových zaměstnanců patří i porozumění pojmu "psychologické smlouvy“ mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zahrnujícímu vzájemná očekávání, se kterými zaměstnanec a zaměstnavatel ke vzájemnému vztahu přistupují.

Psychologická smlouva

Na rozdíl od pracovní smlouvy není psychologická smlouva písemná a mnohdy ani plně vyřčená. Psychologická smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem zahrnuje vzájemná očekávání toho, čím zaměstnanec organizaci přispěje a jak ho za tento příspěvek organizace odmění. Na straně zaměstnavatele zahrnuje zpravidla očekávání, že zaměstnanci organizaci