Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Specifické skupiny zaměstnanců a jejich účast na nemocenském pojištění

16.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Členové zastupitelstva a členové komisí

     Členové zastupitelstva, kteří jsou odměňováni jako neuvolnění, nejsou účastni nemocenského pojištění, z jejich odměn se pojistné na sociální zabezpečení neplatí. Podle § 5 písm. a) bodu 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění (dále jen „ZNP“), patří do okruhu nemocensky pojištěných osob pouze členové zastupitelstev územních samosprávných celků (ÚSC), kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění.

     Za členy kolektivního orgánu právnické osoby se považují členové komisí ÚSC, nikoliv členové komisí rady nebo výborů zastupitelstva. Komise ÚSC jsou zvláštní orgány zřizované na základě zvláštních zákonů, například přestupková komise, komise sociálně právní ochrany dětí. Pokud členovi takové komise je zúčtována do kalendářního měsíce odměna za činnost v této komisi ve výši aspoň 2 500 Kč, je v tomto měsíci účasten nemocenského pojištění, z odměny musí být odvedeno pojistné. To platí i pro člena komise, který je zároveň neuvolněným členem zastupitelstva.

Členové společenství vlastníků jednotek

     Za členy společenství vlastníků jedná zvolený orgán, kterým je výbor anebo jeden člen, kterého členové zvolili, tzv. pověřený vlastník.

     Výbor společenství vlastníků jednotek je kolektivní orgán právnické osoby. Pokud odměna člena výboru bude činit v kalendářním měsíci aspoň 2 500 Kč, je člen výboru účasten nemocenského pojištění.

Příklad č. 1

Členové výboru jsou odměňováni pololetně, odměna předsedy činí 30 000 Kč, ostatních členů 12 000 Kč. Odměna je zúčtována do června a do prosince.

Členové výboru jsou v těchto dvou měsících účastni nemocenského pojištění. Pokud by byli odměňováni měsíčně, byl by nemocenského pojištění účasten pouze předseda, jeho odměna činí 5 000 Kč v průměru na měsíc. U ostatních členů výboru činí odměna v průměru jen 2 000 Kč měsíčně.

Členové družstva

     Členové družstva patří podle § 5 písm. a) bodu 4 zákona o nemocenském pojištění do okruhu osob nemocensky pojištěných, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni. Člen družstva může být účasten nemocenského pojištění jen jednou ze všech činností pro družstvo, které vykonává z titulu členství v družstvu.

Příklad č. 2

Člen družstva je ekonomem družstva, na tuto činnost neuzavřel pracovněprávní vztah (pracovní