Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Provádění inventarizací v neziskových subjektech

12.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:42:02

V rámci videosemináře budou posluchačům představeny způsoby provádění inventarizací různých druhů majetku, dále budou vysvětleny důležité pojmy, související s inventurou a inventarizací, a pomocí příkladů z praxe budou posluchači upozorněni na časté chyby.

Cílem tohoto on-line semináře je představit postup provádění inventarizace u jednotlivých druhů majetku. Výklad je doplňován praktickými příklady.

Obsah semináře:

vlastní provádění inventarizací:

 • nemovitého majetku svěřeného, pronajatého a vypůjčeného
 • pozemků
 • dlouhodobého majetku
 • zásob
 • podrozvahových účtů
 • běžných účtů
 • pokladny
 • cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů
 • pohledávek a závazků
 • fondů
 • příklady z praxe

Lektor

Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková

Po absolvování VŠB v Ostravě pracovala 12 let na ekonomickém oddělení v podniku Vítkovice, a. s., a dalších několik let pracovala jako účetní v různých organizacích. Po dobu 10 let pak byla zaměstnaná jako finanční kontrolor na Odboru kontroly Statutárního města Ostravy, Městský Obvod Ostrava – Jih, a na Odboru interního auditu a kontroly Statutárního města Ostravy. Posledních 15 let se jako OSVČ zabývala odborným účetním poradenstvím v příspěvkových organizacích. Po celou dobu podnikání pracovala jako účetní poradce příspěvkových organizací, zřízených ÚSC, a spolupracovala s úřady při kontrolách hospodaření jejich příspěvkových organizací. Pracovala například v mateřských školách, v základních školách, na stadionech, v muzeích, v divadlech, v kulturních domech, v nemocnicích, v domovech důchodců a také na úřadech. V současné době spolupracuje s účetními při řešení jejich problémů, a to nejen v oblasti FKSP.