Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prodloužení zkušební doby

25.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodloužení délky zkušební doby u vedoucích zaměstnanců není jediná změna, ke které v tomto institutu od 1. 1. 2012 došlo.

Zkušební doba se prodlužuje od 1. 1. 2012 pouze o překážky v práci, které jsou celodenní. Stejná zásada platí i pro čerpání celodenní dovolené.

Do 31.12. 2011 se zkušební doba prodlužovala o jakkoliv dlouhou překážku v práci, neprodlužovala se však o dobu čerpané dovolené. Zaměstnavatel pro tento účel musel sečítat všechny trvající překážky v práci. Doplnění ustanovení § 35 odst. 4 ZP o pojem „celodenní“ znamená, že pouze o překážku v práci, která trvá celý den, a pro kterou zaměstnanec v tento den vůbec nepracuje, se zkušební doba prodlužuje.

Důvodem prodlužování zkušební doby o celodenní překážky v práci je zajištění reálného využití účelu zkušební doby, v níž se zaměstnavatel se zaměstnancem vzájemně při výkonu práce poznávají. Pojem „celodenní“  zákoník práce pro tento účel (ani na jiném místě) blíže nedefinuje a