Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

PROČ JE KOUČOVÁNÍ TAK DRAHÉ?

24.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     O koučování alespoň v podobě „ochutnávky“ má zájem stále více lidí. Ve firmách se nejčastěji využívá jako nástroj ke zvyšování výkonnosti a efektivity pracovníků, pro dlouhodobější přípravu na vyšší pozice, jako benefit či forma rozvoje dle potřeb a chuti zaměstnance. O samotném koučování existuje řada podnětných článků a zajímavé literatury. Když se však dostane na otázku ceny, většina autorů dojde ke konstatování, že je vysoká, nicméně odůvodněná velkým efektem této služby.

NÁVRATNOST INVESTIC DO KOUČOVÁNÍ

     Přímou koučování dávají za pravdu jak reflexe samotných koučovaných, tak řada výzkumů, mj. publikovaných na webových stránkách International Coach Federation. Ty se zabývají návratností investic vložených do koučování, respektive do lidí, kteří na koučování docházejí. U subjektivního hodnocení koučovanými jsou nejčastěji zmiňovány přínosy jako zkvalitnění vztahů, rozšíření perspektivy, prohloubení motivace, zvýšení vnímavosti, zlepšení dovedností atd. Výzkumy zaměřené na získání informací o návratnosti investic do koučování zkoumají například srovnání situace před a po v organizaci, kde je koučování nasazeno za určitým účelem, nebo srovnávají koučování a jiné způsoby rozvoje, jako je standardní trénink. Autoři studie Maximizing the Impact of Executive Coaching (McGovern a kol., 2001) došli k závěru, že náklady na koučování se vrátí v podobě finančně vyjádřitelných výsledků 5,7krát.

STANOVENÍ CENY

     Otázkou zůstává, kde se vzalo nastavení ceny koučování, které se v průměru pohybuje kolem 4 000 Kč za koučovací hodinu. Jedna z hypotéz nabízí vysvětlení, že vznikla z jednoduchého propočtu, kdy se průměrná cena za tréninkový den v business prostředí vydělila příslušným počtem hodin a výsledkem je hodinová sazba v rozpětí 3 000 - 6 000 Kč. A tato cenová „laťka“ se posléze udržela jako standardní.

     Druhý možný pohled (který se nijak nevylučuje s prvním jmenovaným) říká, že se cena ustálila na výši, kterou je trh ochotný zaplatit. Tedy zjednodušeně řečeno, vnímání hodnoty koučování je vysoké, a proto jsou zákazníci ochotni zaplatit i vysokou cenu (k čemuž pravděpodobně přispívá, že firmy jsou přesvědčeny o návratnosti prostředků vložených do koučování). K tomu je potřeba doplnit, že i v koučování se rozlišují ceny pro firmy a pro soukromé osoby, které jsou podstatně nižší (stává se, že platí-li si klient koučování z „vlastní kapsy“, může platit až o třetinu či dvě méně než by za identickou službu zaplatila firma).

     Zvyšování ceny koučování u špičkových koučů je často reakcí na zájem klientů. Je-li dlouhodobě vyšší než koučova kapacita, přichází po nějaké době přirozená reakce v podobě zvýšení ceny, čímž se zreguluje počet klientů na adekvátní počet. Svůj podíl na výši ceny tedy mohou mít i zkušenosti, reference a vzdělání kouče. Nicméně proti tomu by mohli protestovat terapeuti, kteří navzdory podobnému vzdělání a zkušenostem se pohybují v rozpětí 500 Kč až 1 500 Kč za hodinu. Není výjimečné, že existují terapeuti-koučové, kteří nabízejí jak terapii, tak koučování, přičemž obojí za diametrálně odlišné ceny.

KOUČOVÁNÍ VERSUS TERAPIE

     Existuje mnoho terapeutických směrů a stejně tak v koučování najdeme řadu odlišných přístupů. Následující výčet rozdílů mezi terapií a koučováním je proto spíše orientační:

  1. časový rozsah - koučování je přesně časově ohraničené