Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Problematika sólo rodičů u nás a v Evropě

22.9.2010, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sólo rodiče s malými dětmi tvoří v současnosti v EU přes 15% domácností a jejich podíl neustále stoupá. Stejný trend je i v České republice a proto společnost APERIO, jako jedna z mála, již několik let pomáhá sólo rodičům - matkám i otcům. V letošním roce přišla v rámci Evrospkého roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení s projektem "Sólo rodiče a práce". Projekt nabízí interaktivní bezplatné semináře a webináře (on-line semináře) zaměřené na vstup sólo rodičů do práce.

Sólo rodiče s malými dětmi tvoří v současnosti v EU přes 15% domácností a jejich podíl neustále stoupá. Stejný trend je i v České republice a proto společnost APERIO, jako jedna z mála, již několik let pomáhá sólo rodičům - matkám i otcům. V letošním roce přišla v rámci Evrospkého roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení s projektem "Sólo rodiče a práce". Projekt nabízí interaktivní bezplatné semináře a webináře (on-line semináře) zaměřené na vstup sólo rodičů do práce.

Sólo rodiče (single parents) jsou lidé, vychovávající své děti bez partnera, přičemž do této skupiny spadají i lidé s dětmi ve střídavé péči. Rozhodující je, že v rodině chybí fyzická přítomnost a pomoc druhého rodiče.

Situace v Evropě a v ČR

Podle údajů Eurobarometru pokládá 21 % Evropanů sólo rodičovství za příčinu chudoby; jde o sedmý nejčastěji jmenovaný důvod chudoby. Přitom podle statistik podíly neformálních partnerských svazků, rozvodů, rozchodů a dětí narozených mimo manželství v celé EU stále rostou. Domácnosti sólo rodičů s dětmi tvoří v současnosti v EU přes 15 %.

Jednotlivé země a oblasti EU se značně liší co do rozsahu a metod podpory rodičovství. Ve Skandinávii existuje velmi dobrá infrastruktura péče o děti, umožňující vysokou zaměstnanost rodičů malých dětí. Německo a Rakousko vydávají oproti srovnatelným zemím OECD nadprůměrné množství financí ve prospěch rodin, ale na rozdíl od Skandinávie jde většina (70 %) těchto výdajů na přímé poskytování přídavků a jen menší část (30 %) na zajišťování služeb státu.

V České republice žije podle statistik každé čtvrté dítě jen s jedním rodičem a životní úroveň takových rodin je oproti zbytku populace podstatně nižší. Chudobou a nízkou životní úrovní je ohroženo 40 % neúplných rodin s dětmi, příjmy zhruba poloviny z nich se pohybují pod hranicí 1,5 násobku životního minima. Výživné ani sociální dávky přitom zpravidla nepokryjí ani minimální potřeby neúplné rodiny. Proto je pracovní aktivita sólo rodičů životní nutností, přitom ale osamělí rodiče s malými dětmi dosti obtížně shánějí zaměstnání.

Společnost APERIO provedla na přelomu let 2009 a 2010 průzkum mezi sólo rodiči, zaměřený na jejich problémy a potřeby v souvislosti s trhem práce. Výstupy průzkumu (podrobněji - viz příloha) mj. poukazují na to, že největší problémy mají sólo rodiče s nedostatkem finančně dostupných služeb péče o děti, s nemocností dětí a s malou nabídkou zaměstnání s flexibilní pracovní dobou, ev. prací z domova. APERIO zareagovalo na tyto potřeby poskytováním informací a kontaktů na dostupné hlídání nebo na portály s flexibilními nabídkami práce.

Projekt "Sólo rodiče a práce"

Projekt společnosti APERIO "Sólo rodiče a práce" je zaměřený na návrat sólo rodičů do práce a na rozvíjení základních dovedností, které jim pomohou najít zaměstnání nebo začít samostatně podnikat.

APERIO nabízí dvě formy vzdělávání - webináře a semináře. Webináře jsou úplnou novinkou, šitou na míru potřebám sólo rodičů, kteří z nějakého důvodu nemohou přijet na dvoudenní semináře do Prahy. Stačí jen připojení na internet a odkudkoliv lze sledovat on-line prezentace personalisty na téma "Jak se na vás dívá zaměstnavatel při přijímacím pohovoru", nebo "Právní minimum" a klást dotazy lektorům.

Dvoudenní semináře se konají v krásném prostředí Toulcova dvora v Praze 10 a ubytování, strava, hlídání dětí, výuka i pomůcky jsou