Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Připravované změny v sociálním pojištění od roku 2011

8.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     V oblasti sociálního pojištění se v současné době připravují především změny, které vyplývají z programového prohlášení vlády. Budou realizovány:

  1. v delším časovém horizontu (jde například o projekt jednotného inkasního místa pro výběr daní a odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění),

  2. ve středním časovém horizontu (jde například o podporu zaměstnání na částečnou pracovní dobu rodičů s dětmi do šesti let, osob zdravotně postižených a osob pečujících o handicapované formou slevy na sociálním pojištění, kdy se předpokládá zavedení této slevy ve výši 7 200 Kč ročně za každý částečný úvazek takovéto osoby),

  3. v horizontu vymezeném již 1. lednem 2011, neboť se jedná o změny, které mají významný finanční dopad a které mají přispět ke snížení deficitu státního rozpočtu na rok 2011. Tyto aktuální změny v oblasti sociálního pojištění by měla vláda posuzovat patrně během září 2010, aby mohly být včas v Parlamentu ČR schváleny s účinností od 1. ledna 2011. Týkají se především nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změny v nemocenském pojištění

     V oblasti nemocenského pojištění vyplývají z programového prohlášení vlády dvě základní opatření. První opatření se týká náhradového poměru u nemocenského. Podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jsou procentní sazby pro stanovení nemocenského odstupňovány podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény; výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Pro rok 2010 však bylo na základě zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, přijato dočasné opatření, podle něhož pro rok 2010 platí jednotná procentní sazba pro stanovení nemocenského ve výši 60 % denního vyměřovacího základu (toto opatření přitom nebylo zrušeno zákonem č. 166/2010 Sb., kterým byla v nemocenském pojištění již od 1. června 2010 zrušena ostatní úsporná opatření pro rok 2010, týkající se peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). Z programového prohlášení vlády vyplývá, že tato procentní sazba nemocenského ve výši 60 % denního vyměřovacího základu má být zachována i nadále, tj. má být zrušeno odstupňování procentních sazeb v závislosti na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

     Další opatření se týká počátku poskytování nemocenského a je provázáno s poskytováním náhrady mzdy (platu, odměny) v počátečním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle § 192 a 194 zákoníku práce. Dosud se nemocenské poskytuje od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a do 14. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží náhrada mzdy (platu, odměny) v příslušné výši (tj. ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku) ze strany zaměstnavatele.

     V programovém prohlášení vlády se předpokládá dočasné posunutí období, ve kterém přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ze strany zaměstnavatele, až do 21. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, což současně znamená, že nemocenské by se poskytovalo až od 22.