Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ - Ztráta paměti

18.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Jeden zámožný obchodník přišel náhle o paměť. Přestal rozumně spravovat svůj majetek, nechodil na sjednané obchodní schůzky a o obchody se vůbec nestaral. Jeho rodina z toho byla zoufalá. Obcházeli s ním léčitele, zaříkávače, bylinkáře, nejrůznější lékaře, ale žádné zlepšení se nedostavovalo. Až jednou se rodina doslechla o léčiteli, který sklízel velké úspěchy při léčbě duševně nemocných. I pozvali ho a zaplatili mu, co si řekl.

Léčitel pracoval s nemocným po celé týdny a nakonec se obchodníkovi paměť skutečně vrátila. A začal se chovat jako před svým onemocněním. Byl to opět onen panovačný, popudlivý a zlostný muž, který dokázal kdekoho urazit, stále nabroušený a ve špatné náladě, takže život lidí v jeho okolí i jeho vlastní nabyly opět bouřlivé podoby. Avšak na dně duše mu zůstala lehká vzpomínka na dobu, kdy si nic nepamatoval, žilo se mu dobře, býval klidný a veselý, neprožíval vnitřní nepokoje a napětí.

Nakonec se rozhodl znovu povolat muže, který ho vyléčil, a řekl mu: „Zaplatím ti, oč si řekneš, jen když uvedeš mou mysl do stavu, ze kterého jsi mne dostal.“

(Podle Ramiro Calle: Himalájské příběhy)

Nebezpečí negativních emocí

  • Nadměrná dravost, závistivost a