Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled změn v pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2010

14.1.2010, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 budou platit úsporná opatření v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), která se týkají pojistného na sociální zabezpečení, státní sociální podpory, zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Stanovuje to zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 budou platit úsporná opatření v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), která se týkají pojistného na sociální zabezpečení, státní sociální podpory, zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Stanovuje to zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

Opatření jsou součástí tzv. úsporného balíčku, jehož podstatou je snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu tak, aby se Česká republika co nejméně zadlužovala. Změny v pojistném na sociální zabezpečení se týkají sazeb pojistného, maximálního vyměřovacího základu a slev na pojistném.

Sazby pojistného

Od 1. ledna 2010 nedochází oproti roku 2009 ke změně sazeb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Původně měla být pro zaměstnavatele v roce 2010 sazba nižší o 0,9 procentního bodu, než v roce 2009, tzn., že měla činit 24,1 %. V roce 2010