Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

12.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.18.19.07
Přehled judikatury trochu jinak – Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Kdybych začal od konce, ústavní stížnost byla odmítnuta. Kdybych se pak vrátil na začátek, v té ústavní stížnosti se zaměstnanec bránil rozhodnutím jiných soudních instancí včetně Nejvyššího soudu, které nepřisvědčily jeho názoru, že výpověď z pracovního poměru daná mu zaměstnavatelem z důvodu jeho nadbytečnosti v důsledku rozhodnutí o organizační změně je neplatná.

Abyste byli v obraze, svůj názor opíral zaměstnanec o dva argumenty:

  1. byl zaměstnán jako „sólista – baryton”, zaměstnavatel potřeboval zpěváka jeho hlasového rozsahu i nadále, a pokud se rozhodl tuto činnost zajišťovat jinak než formou pracovněprávního vztahu, nemohlo to vést k nadbytečnosti zaměstnance;
  2. k výpovědi z pracovního poměru chyběl předchozí souhlas odborové organizace, která působí u zaměstnavatele a mluvčím jejíž organizační složky zaměstnanec byl.

Výsledek znáte, už je třeba jen osvětlit, proč neměl Ústavní soud důvod rušit přechozí soudní rozhodnutí. Podle Ústavního soudu má sice zaměstnavatel povinnost své primární činnosti zajišťovat vlastními zaměstnanci v rámci uzavřených pracovních smluv. Současně však je podle něho namístě pro specifické obory lidské činnosti zohledňovat určité odlišnosti, dané právě specifiky těchto činností. Takovou činností je též činnost umělecká. Souhlasit lze proto s názorem Nejvyššího soudu, že „právnické a fyzické osoby provozující činnost, při které užívají umělecké výkony, mohou svou činnost zajišťovat jak prostřednictvím výkonných umělců zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu (tj. v pracovním poměru nebo v právním vztahu založeném některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), tak na základě občanskoprávních smluv (dohod) uzavíraných mezi nimi a výkonnými umělci”. Je na jejich rozhodnutí, ke kterému z obou možných způsobů zajišťování své činnosti se přikloní, nebo zda zvolí kombinaci obou způsobů. S tím je spojena i možnost těchto právnických a fyzických osob se rozhodnout, že činnost dosud zajišťovanou prostřednictvím výkonných umělců zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu budou nadále zabezpečovat na základě občanskoprávních smluv (dohod)