Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Překážka v práci na straně zaměstnavatele

24.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.06.06
Přehled judikatury trochu jinak – Překážka v práci na straně zaměstnavatele

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Nemůže-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci z důvodů na své straně, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele s právem zaměstnance na náhradu mzdy nebo platu ve výši příslušného počtu procent z průměrného výdělku. Pro zjištění průměrného výdělku jsou dle ustanovení § 353 odst. 1 ZP důležité tři základní parametry: rozhodné období, hrubá mzda (plat) zúčtovaná zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a odpracovaná doba v rozhodném období. Rozhodným obdobím je až na výjimky předchozí kalendářní čtvrtletí, tj. kalendářní čtvrtletí předcházející skutečnosti, pro kterou se průměrný výdělek zjišťuje.

Může se stát, že zaměstnavatel pochybí a odměnu za práci poskytne zaměstnanci v nižší částce, než ve které to podle právních předpisů mělo být. Půjde třeba o situaci, kdy zaměstnavatel zařadí zaměstnance do nesprávné platové třídy ve smyslu ustanovení § 123 odst. 2 ZP a nařízení vlády č. 341/2017. Projeví se to nějak ve zjištění průměrného výdělku, když chybějící plat nebyl zaměstnanci zúčtován k výplatě včas, a stalo se tak až později?