Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravidlo o odpisování dlouhodobého majetku (4.11 ČÚS 708)

22.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Můžete mi prosím podrobněji vysvětlit ČÚS 708 bod 4.11. ohledně odepisování, znamená to, že mám již odepisovaný majetek ponížit o 5 % z ocenění, nebo to platí pro nový majetek od roku 2013.

Odpověď:

Pravidlo stanovené v bodu 4.11 ČÚS 708 o odpisování dlouhodobého majetku dává možnost stanovit zůstatkovou cenu pro okamžik vyřazení daného dlouhodobého majetku v případě, že se předpokládá jeho prodej (výměna) v době, kdy ještě