Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovní cesta a pracovní doba v souvislostech

4.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu pracovní cesty nevykonává zaměstnanec práci nepřetržitě. Jak se posuzuje cesta na místo výkonu práce a přesun zpět? A jak doba čekání či odpočinku? Více napoví následující řádky.

Vlastní výkon práce nebo činnosti, která se podle zákoníku práce za výkon práce považuje (např. zaučení, zaškolení, rekvalifikace, prohlubování kvalifikace), může v průběhu pracovní cesty zaměstnanec vykonávat v rámci svého rozvrhu směn (viz § 81 ZP a další), tj. stanovené pracovní doby, nebo mimo tento rozvrh směn.

Při pracovní cestě se nemění zaměstnavatelem stanovené anebo sjednané rozvržení pracovní doby. Zaměstnanec tak může při pracovní cestě, podle podmínek konání pracovní cesty, během řádné pracovní doby buď vykonávat zaměstnavatelem stanovenou práci, anebo může část či celou pracovní dobu strávit jinak než výkonem práce, tj. např. jízdou v dopravním prostředku, čekáním apod.

Za dobu výkonu práce na pracovní cestě přísluší zaměstnanci samozřejmě mzda nebo plat. Podle ustanovení § 210 ZP se doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do směny, považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, a zaměstnanci se za tuto dobu mzda nebo plat nekrátí.

Doba strávená na pracovní cestě mimo pracovní dobu zaměstnance, při které výkon práce neprovádí, však výkonem práce není, a mzda nebo plat za tuto dobu mu nepřísluší (srovnej s § 205 ZP a § 232 ZP ).

Čas strávený během stanovené pracovní doby jinak než výkonem práce