Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pozdní proplácení faktur: standardní doba úhrady bude 30 dní

21.10.2010, Zdroj: Evropský parlament

Evropský parlament ve středu schválil dohodu dosaženou s Radou, kterou se stanoví standardní 30-ti denní lhůta pro úhradu faktur. Nová pravidla by měla zajistit, aby malé podniky již netrpěly finančními problémy v důsledku prodlení s proplácením faktur ze strany veřejných orgánů nebo podniků a posílí jejich solventnost, podpoří inovace a vytváření pracovních míst.

Evropský parlament ve středu schválil dohodu dosaženou s Radou, kterou se stanoví standardní 30-ti denní lhůta pro úhradu faktur. Nová pravidla by měla zajistit, aby malé podniky již netrpěly finančními problémy v důsledku prodlení s proplácením faktur ze strany veřejných orgánů nebo podniků a posílí jejich solventnost, podpoří inovace a vytváření pracovních míst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navštivte některý z praktických seminářů pro příspěvkové organizace:

Faktura, fakturace a věci související

Pokladna a pokladní služba

Postupy účtování od 1. 1. 2010 příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dohoda mezi Parlamentem a Radou stanoví základní pravidlo, podle kterého budou muset jak veřejné orgány, tak soukromé podniky uhradit faktury za zboží i služby nejpozději do 30 dnů. Parlamentní vyjednavači se snažili odstranit nejasnosti a zajistit, aby výjimky z tohoto 30-ti denního pravidla byly povolovány jen opravdu výjimečně.

Už víc než rok se Parlament snažil prosadit přísnější a jasnější pravidla o platebních lhůtách. Dohoda předložená ve sněmovně jako "konsolidovaný pozměňovací návrh", ke zprávě zpravodajky Evropského parlamentu Barbary Weiler (S&D, DE), získala širokou politickou podporu ze všech politických skupin a byla