Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti zaměstnavatele při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

29.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů ukládá zákoník práce jak dosavadnímu, tak přejímajícímu zaměstnavateli řadu povinností.

Dle ustanovení  § 339 zákoníku práce je dosavadní zaměstnavatel před přechodem práv a povinností povinen informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody otázky týkající se převodu. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců, zákoník práce povinuje zaměstnavatele v takovém případě informovat a projednat zmíněné skutečnosti rovnou se zaměstnanci, kteří budou převodem přímo dotčeni. Informace nemusí být písemná.

Tomu koneckonců odpovídá i obecné vymezení toho, o čem všem má zaměstnavatel povinnost zaměstnance (odborovou organizaci) informovat a které skutečnosti s nimi má za povinnost projednat. Jsou to mj. otázky převodu podle ustanovení § 338 až 342 zákoníku práce.

Do konce roku 2011 nebyla povinnost zaměstnavatele informovat zástupce zaměstnanců, resp. zaměstnance samotné, o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů vázána na žádný časový předstih. Novelou zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 to bylo upraveno a zaměstnavateli je nově uloženo, že se tak musí z jeho strany stát v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem.

Při přechodu práv a povinností z