Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Používání nového tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2013

31.1.2013, Zdroj: ČSSZ

Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" je třeba použít poprvé při vykázání pojistného za kalendářní měsíc leden 2013.

Zavedením důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, přijetím zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření a zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, je s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Touto novelizací se mj. v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) nově stanovuje sazba pojistného u zaměstnance, která činí

  1. 6,5 % z vyměřovacího základu u zaměstnance, který není v rozhodném období účasten důchodového spoření,
  2. 3,5 % z vyměřovacího základu u zaměstnance, který je v rozhodném období účasten důchodového spoření,

a zároveň v novém § 9a se zaměstnavateli ukládá povinnost v případě, že aspoň jeden zaměstnanec je účasten důchodového spoření, je povinen na tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ uvádět též úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového spoření.

V souvislosti s touto změnou právní úpravy je nově upraven tiskopis