Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postřehy z praxe - Management strachem

8.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Když ráno vstáváte, těšíte se do práce? Pokud ne, pojďte s námi za jednou z možných příčin. Pokud ano, pojďte také.

Situace č. 1:„Chtěl bych být jednou skutečným leadrem,“ řekl mi nedávno klient na koučovacím setkání. Krátce zaváhal po otázce, jak že vlastně toho leadra pozná? „Když skočím z okna, skočí i moji lidé za mnou!“ zazněla nakonec jeho rázná odpověď.

Situace č. 2:Skupina zkušených a své práci oddaných manažerů se schází ráno, druhý den našeho společného workshopu o vedení lidí. Každý z těchto manažerů vede stovky podřízených. Jeden z nich otevřel diskusi: „Cestou sem jsem v rádiu zaslechl zprávu, že v jedné zahraniční firmě spáchalo za posledních 5 měsíců sebevraždu téměř 30 lidí. Šokovalo mě to! Proč prostě nedají výpověď?!“

Manažer v prvním případě toužil po tom, aby ho jeho lidé milovali natolik, aby z lásky k němu položili život. Druhý příklad ukazuje situaci, kdy lidé ze strachu v práci dají „výpověď ze života“.

     V posledních letech se českou kotlinou začalo častěji rozléhat spojení „firemní loajalita“. Obecně užívaný význam slova loajalita znamená věrnost, praktickou ochotu jednotlivce či skupiny osob dodržovat závazky vůči osobě nadřízené, vůči organizaci, instituci nebo i přesvědčení. S ní se velmi často pojí představy jako ctnost, věrnost, oddanost, spolehlivost. Tedy prvky, které jsou dnešními zaměstnavateli kladeny na první místo v požadavcích na zaměstnance (vzpomeňte si na poslední výběrový rozhovor, kterého jste se účastnili v roli kandidáta či personalisty).

     V české historii je koncept loajality poměrně proměnlivý. Stačí se podívat na naše „mýty“ o českých panovnících. Jak moc si dopřáváme ideál německého Karla IV. jako otce naší vlasti? Naše typické „hlavně přežít, přizpůsobit se, nebojovat, hledat vlastní cestu a cestičku“ našlo jistě své vrcholné zobrazení v postavě Švejka.

     V posledních letech je víc než patrné, že lidé (především mladí) touží být k někomu loajální (v lidské přirozenosti je to silně zakořeněná potřeba). Chtějí patřit ke své firmě, tráví tam i svůj volný čas, dýchají pro ni, žijí tam všechny role svého života. Tedy alespoň po určitý čas. Jenže standardní zaměstnavatel dnes požaduje, aby tomu tak bylo pořád. A jak toho dociluje? Osvědčenou metodou cukru a biče.

     Metoda „Cukr“ v sobě skrývá částečně importované modely (resp. importované názvy, protože všechno už tady bylo). Setkáváme se na all-staff mítincích, oblékáme jeden dres, vyznáváme jeden brand, sportujeme outdoor, nový projekt projde kick-offem a následuje planning meeting, rodina za námi přijede na family víkend, kde pokud možno zlepšujeme svůj handicap na greenu pro větší slávu naší firmy.

     Společným cílem těchto aktivit je probudit v zaměstnanci lásku k firmě a k lidem, kteří v ní pracují. Začínáme mít dojem jedné velké rodiny, která nás nedá a kterou ani my nemůžeme zradit. To všechno je v pořádku a může to být skutečně úžasná motivace, především ve chvíli, kdy nám naše práce dává smysl, tedy kdy děláme něco, co dělat chceme, víme, proč to děláme, a baví nás to. Jenže to zdaleka neplatí na každého, obzvlášť v posledním roce ne.

     Když nefunguje „Cukr“, musí nastoupit „Bič“. A jako má podobu? Vedení tlačí na výkony za každou cenu. Priority se navzájem míchají, často se za ně považuje každé zadání. Pozice se slučují, úkoly bobtnají. Přibývají reporty i kontrolní stanoviště. Komunikace ubývá (šéf nemá čas s námi mluvit), nebo naopak běháme ze schůzky na schůzku, kde se hodiny planě žvaní bez jakéhokoliv konkrétního výstupu. Ztrácíme orientaci, nevíme, kam jdeme, co je naším cílem, strategie se mění v intervalech měsíců. Nové organizační struktury jsou evidentně výsledkem nahodilosti a toho, že to někdo „zase