Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plánování rozvoje lidských zdrojů

18.11.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.2 Plánování rozvoje lidských zdrojů

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Obsahem plánování rozvoje lidských zdrojů je stanovení obsahu (cíle) vzdělávání, vycházející z identifikace vzdělávacích potřeb, resp. odhadu budoucích nároků firmy na schopnosti zaměstnanců, okruhu osob, na které se rozvoj zaměří, stanovení forem a metod rozvoje (při výkonu práce, mimo pracoviště apod.), lektorů či vzdělávacích institucí, časového termínu vzdělávání, rozpočtu vzdělávacích aktivit a způsobu hodnocení výsledků rozvoje. Jeho důležitou součástí jsou plány osobního rozvoje zaměstnanců, sestavované zpravidla v souvislosti s pravidelným (ročním) hodnocením pracovníků.

Obsah plánu osobního rozvoje

Plán osobního rozvoje zaměstnance by měl obsahovat hlavní cíle rozvoje zaměstnance, vycházející z odborných a manažerských nároků na jeho pozici a z očekávaného osobního (kariérového) postupu (zvýšení schopností, odstranění osobních překážek ve výkonu), dále by měl obsahovat hlavní nástroje vedoucí k jejich dosažení, například zařazení zaměstnance do vzdělávacích či tréninkových programů, do projektových týmů řešících určitý problém, přiřazení ke zkušenému zaměstnanci, jehož práci má možnost bezprostředně sledovat, zadání širších pracovních úkolů apod. Plán osobního rozvoje by měl obsahovat také termíny dosažení rozvojových cílů (odpovídají zpravidla termínu příštího hodnocení, mohou však být kratší či delší) a kritéria, na jejichž základě bude rozvojových cílů dosaženo (zvýšení výkonu, zvládnutí specifických činností apod.). Součástí plánů osobního rozvoje mohou být i cíle v oblasti kariérového rozvoje zaměstnance (pověření zaměstnance odpovědnými úkoly, povýšení apod.). Specifickou součástí rozvoje firemních zaměstnanců je rozvoj manažerů.

Rozvoj vedoucích zaměstnanců

Zaměření rozvoje manažerů závisí na úrovni jejich působení. Na nižších řídicích úrovních se programy manažerského vzdělávání zaměřují zpravidla na schopnosti a nástroje efektivního řízení pracovníků (plánování, zadávání pracovních úkolů a jejich kontrola, delegování, hodnocení pracovního výkonu, sociální dovednosti v jednání s podřízenými, motivace a podpora zaměstnanců, jejich rozvoj a koučování, vedení lidí apod.) a na trénink osobní efektivity (řízení času, stanovování priorit, rozhodování, asertivita, komunikace, naslouchání a schopnost přesvědčovat, zásady přesvědčivé komunikace apod.). U středního managementu přistupuje k těmto dovednostem především potřeba porozumět principům řízení změn a organizačního chování