Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OSSZ budou pokračovat v řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení

10.3.2010, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) a dopadem na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se dnes zabývali experti na MPSV. Jednání se konalo pod vedením ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky s cílem: Informovat o stanovisku ministerstva a dohodnout další postup v souvislosti se žádostmi o vracení pojistného.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) a dopadem na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se dnes zabývali experti na MPSV. Jednání se konalo pod vedením ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky s cílem: Informovat o stanovisku ministerstva a dohodnout další postup v souvislosti se žádostmi o vracení pojistného.

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) až dosud řízení, která se týkala vracení pojistného na sociální zabezpečení za 1. pololetí 2007, přerušovaly. Čekaly na rozsudek NSS v souvislosti s kasační stížností ČSSZ. Padl 25. února 2010. Zjednodušeně řečeno znamenal, že zaměstnavatelé měli i v 1. pololetí 2007 povinnost platit tzv. sociální pojištění a vyměřovací základ nutný pro stanovení jeho výše bylo možné odvodit ze zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka k tomu řekl: "Rozsudek Nejvyššího správního soudu jsme vzali s uspokojením na vědomí. Nyní se