Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oprávněná výtka

17.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže vedoucí zaměstnanec zjistí, že podřízený zaměstnanec porušil některou ze svých povinností, je na místě zaměstnanci toto porušení vytknout. Může zvolit ústní či písemnou formu.

Zákoník práce neupravuje způsob projednávání porušení povinností zaměstnanci, které pro ně  vyplývají z právních předpisů vztahujících se k jimi vykonávané práci (dále jen pracovní kázeň). Zákoník práce v současné době upravuje výhradně možné důsledky porušení povinností vyplývajících z těchto právních předpisů, a to tak, že zaměstnavatel má možnost ukončit se zaměstnancem pracovní poměr, pokud poruší povinnosti, které z právních předpisů pro něj vyplývají. Způsob a možnost ukončení pracovního poměru závisí na intenzitě porušení povinností.

Zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit buď pro opakované méně závažné porušení povinností, anebo pro závažné porušení povinností. V těchto případech může dát výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. g) ZP. Ukončit pracovní poměr z důvodu méně závažného porušení povinností však zaměstnavatel může pouze za podmínky, že zaměstnance písemné upozornil v posledních 6 měsících na možnost ukončení pracovního poměru v důsledku porušení povinností.

Jestliže zaměstnanec poruší pracovní kázeň závažným způsobem a zaměstnavatel mu z tohoto důvodu dává výpověď, písemné upozornění na předchozí porušení pracovních povinností se pro skončení pracovního poměru nevyžaduje. Zaměstnavatel také může pracovní poměr okamžitě zrušit pro zvlášť hrubé porušení povinností. Z tohoto důvodu může pracovní poměr skončit výpovědí anebo okamžitým zrušením podle § 55 ZP. Ani tento způsob ukončení pracovního poměru nevyžaduje, aby byl zaměstnanec předem na porušení pracovních povinností jakkoliv upozorněn.

Zákoník práce v současné době neumožňuje zaměstnance za porušení pracovních povinností postihovat ukládáním pokut nebo