Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Omezený přivýdělek u poživatelů předčasného starobního důchodu

5.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Předčasný starobní důchod má zajistit příjem lidem předdůchodového věku, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat. Po odchodu do předčasného starobního důchodu pak ze zákona pracovat téměř nemohou, tedy až na zákonem stanovené výjimky.

Častým důvodem žádosti o předčasný starobní důchod bývá ztráta zaměstnání, delší nezaměstnanost v předdůchodovém věku bez vyhlídky na získání nové práce nebo přibývající zdravotní komplikace, případně péče o nemocné blízké. Všichni, kteří si žádají o předčasný starobní důchod, mají společné jedno: potřebu zabezpečit si náklady na život právě prostřednictvím předčasného důchodu. A to i přesto, že jejich důchod bude nižší, trvale krácený a s omezenými možnostmi pracovat, dokud nedosáhnou důchodového věku.

Podmínky pro přiznání předčasného starobního důchodu

Základní podmínkou pro přiznání tohoto důchodu je získání potřebné doby pojištění, která je nyní u předčasného důchodu stejná jako u řádného, tedy 35 let. Od 1. 10. 2024 se potřebná doba pojištění prodlouží na 40 let, a tak bude vyšší než u řádného starobního důchodu.

Druhou podmínkou je dosažení stanoveného věku. U předčasného důchodu mohou pojištěnci do dosažení důchodového věku ode dne, od něhož se předčasný starobní důchod přiznává, chybět nejvýše 3 roky.

Může předčasný důchodce vykonávat výdělečnou činnost?

Lidé, kteří pobírají předčasný starobní důchod, nesmí až do data dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Pokud se ČSSZ o takové skutečnosti dozví, předčasný starobní důchod zastaví a za období, kdy poživatel předčasného starobního důchodu pracoval, mu vykáže přeplatek na tomto důchodu.

Od dosažení důchodového věku pak platí pro příjemce předčasného důchodu stejná pravidla jako pro řádné důchodce. To znamená, že po dosažení důchodového věku již mohou vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. neomezeně podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou. I nadále však pobírají předčasný důchod v krácené výši, pouhým dosažením důchodového věku nedochází k přepočtu a navýšení důchodu.

Předčasní důchodci si ovšem mohou přivydělat

Při odchodu do předčasného starobního důchodu se předpokládá omezená možnost výdělečné činnosti. Proto je možný pouze takový přivýdělek (příjem z výdělečné