Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědi na nejčastější dotazy k placení daně z nemovitostí na rok 2013

22.5.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy k patbě daňe z nemovitostí, řeší se v nich mimo jiné paltba na chybný účet či neobdržení složenky.

Do dnešního dne jsem neobdržela složenku k placení daně z nemovitostí, co mám dělat? Moji sousedé už složenku mají.

Složenky k placení daně z nemovitostí jsou doručovány plošně po území celé republiky, nikoliv po regionech, jako tomu bylo v minulosti. Poplatníci daně z nemovitostí v určité konkrétní lokalitě tedy nedostávají složenky najednou. Poslední složenky budou doručeny poplatníkům daně z nemovitostí do 24. 5. 2013. Pokud ani k tomuto datu složenku neobdržíte, pak kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, abyste zjistila přesnou výši daně.

Provedla jsem úhradu daně z nemovitostí na stejné číslo bankovního účtu jako v roce 2012, bude takto zadaná platba provedena?

V případě úhrady daně z nemovitostí místně příslušnému finančnímu úřadu, při které došlo k poukázání platby na bankovní účet pro placení daně z nemovitostí, který byl platný v roce 2012, bude platba připsána na Váš osobní daňový účet a není potřeba platbu opakovat.

Neprochází mi při zaplacení daně z nemovitosti pomocí Home bankingu konstatní symbol 1149, co mám dělat?

V případě převodu z bankovního účtu je nutno použít konstantní symbol 1148.

Jak bude postupováno vůči těm, kteří v dobré víře ve správnost dokumentů zaslaných již platbu uhradili prostřednictvím chybně vytištěné složenky. Kdo uhradí vícenáklady spojené s opětovnou úhradou?

Na složenkách doručených koncem dubna případně počátkem května byla vytištěna čísla účtů, která neexistují. Proto by takto zadaná platba neměla být provedena ani bankou (na základě příkazu k úhradě), ani poštou (na základě platby nesprávně natištěné složenky).

Došlo-li k platbě daně z nemovitostí na poště na základě složenky s nesprávně uvedeným číslem bankovního účtu, pak pošta občanovi peníze vrátí. Výzvu k vyzvednutí předmětné částky na poště obdrží občané z pošty na adresu uvedenou na složence cca do 10 dnů ode dne, kdy platbu na poště provedli. Podrobnější informace k postupu pošty naleznete zde .
Poštovní poplatek pošta nevrací. Uhrazený poštovní poplatek za platbu na složenku s nesprávně uvedeným číslem bankovního účtu může občan dostat proplacen, pokud originál této poštovní poukázky (použité složenky) předloží kterémukoliv územnímu pracovišti finančního úřadu. Takto proplacené náklady budou následně finanční správou nárokovány u firmy, která chybu v tisku způsobila.

Rovněž banky informují své klienty, kteří zadali příkaz k úhradě daně z nemovitostí na chybná čísla účtu ze zaslaných složenek, že úhradu nelze provést. Lhůty jednotlivých bank pro doručení tohoto oznámení se liší, je tedy vhodné, aby se občan informoval přímo na pobočce své banky.

V případě zaplacení daně z nemovitostí bankovním převodem (na chybný účet uvedený na složence) může poplatník písemně požádat o vrácení uhrazeného poplatku prostřednictvím jakéhokoliv územního pracoviště příslušného finančního úřadu. V takovém případě je nutno podat písemnou žádost, ve které musí být uvedena jednoznačná identifikace poplatníka a číslo bankovního účtu, na který požaduje poplatek vrátit. Nedílnou přílohou takové žádosti musí být potvrzení banky o výši poplatku, ze kterého musí být jasně patrné, že došlo k platbě na neexistující účet uvedený na chybné složence. Na dokladu tedy musí být uvedeno číslo neexistujícího účtu.

Daň z nemovitostí je splatná v termínu do 31. 5. 2013, proto je v této lhůtě zapotřebí daň z nemovitostí uhradit na správné číslo bankovního účtu, které je uvedeno v omluvném dopise Finanční správy ČR i na nové složence, kterou všichni „situací postižení“ majitelé nemovitostí již obdrželi. Úhradu daně je možno provést také přímo v pokladně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, které je uvedeno na alonži (oddělitelné části) každé složenky.

V případě, že byla daň z nemovitostí uhrazena přímo v pokladně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, je vše v pořádku a platbu není třeba opakovat.

Odeslal jsem 30.4. po internetu na účet č.00005195070101 částku 1413 Kč za nemovitost v obvodu finančního úřadu Strakonice. Potvrďte mi, prosím, že na mně nebudete tuto částku žádat znovu.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste zadal příkaz k bankovnímu převodu částky ze svého účtu na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna případně na počátku května. Vámi zadaná platba by neměla být provedena.

Banky obvykle informují své klienty, kteří zadali příkaz k úhradě daně z nemovitostí na chybná čísla účtu ze zaslaných složenek, že úhradu nelze provést. Lhůty jednotlivých bank pro doručení tohoto oznámení se liší, je tedy vhodné, aby se občan informoval přímo na pobočce své banky.

V daném případě je tedy nutné provést úhradu daně znovu, a to na základě nově zaslané složenky se správným číslem účtu, a to ve lhůtě do 31. 5. 2013. Daň z nemovitostí je také možné uhradit v hotovosti na pokladně územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

V případě zaplacení daně z nemovitostí bankovním převodem (na chybný účet uvedený na složence) může poplatník písemně požádat o vrácení uhrazeného poplatku prostřednictvím jakéhokoliv územního pracoviště příslušného finančního úřadu. V takovém případě je nutno podat písemnou žádost, ve které musí být uvedena jednoznačná identifikace poplatníka a číslo bankovního účtu, na který požaduje poplatek vrátit. Nedílnou přílohou takové žádosti musí být potvrzení banky o výši poplatku, ze kterého musí být jasně patrné, že došlo k platbě na neexistující účet uvedený na chybné složence. Na dokladu tedy musí být uvedeno číslo neexistujícího účtu.

Dne 7. 5. 2013 jsem uhradila za svou 91-letou nemohoucí babičku daň z nemovitosti ve výši 387,- Kč. Den poté jsem se dozvěděla, že číslo účtu bylo nesprávné a je třeba zaplatit na jiné číslo účtu. Co máme tedy dělat, aby nám již zaplacená částka byla vrácena, případně převedena na správný účet? Částka 387,- Kč byla uhrazena na následující č. účtu: 7755-00004093390101/0710

Došlo-li k platbě daně z nemovitostí na poště na základě složenky s nesprávně uvedeným číslem bankovního účtu, pak pošta občanovi peníze vrátí. Výzvu k vyzvednutí předmětné částky na poště obdrží občané z pošty na adresu uvedenou na složence cca do 10 dnů ode dne, kdy byla platba na poště provedena. V případě, že si občan například ze zdravotních důvodů nemůže částku na poště vyzvednout osobně, lze situaci řešit udělením plné moci, kterou poště předložíte. Podrobnější informace k postupu pošty naleznete zde .

Rovněž banky informují své klienty, kteří zadali příkaz k úhradě daně z nemovitostí na chybná čísla účtu ze zaslaných