Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obecné podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění a na jejich výplatu

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1 Obecné podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění a na jejich výplatu

Ing. Olga Krchovová

Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění.

V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Určité výjimky platí u zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce. Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnankyně byla na rodičovské dovolené od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2021. Od 15. 5. 2021 do 31. 7. 2021 byla uznána dočasně práce neschopnou.

Od 15. 5. do 31. 5. 2021 jí nevzniká nárok na náhradu mzdy, protože jde o dobu, kdy je na rodičovské dovolené a v této době nemá nárok na nemocenské. Doba prvních 14 kalendářních dnů DPN plyne od 15. 5. do 28. 5. 2021. Od 1. 6. 2021 není ženou na rodičovské dovolené, a proto vzniká zaměstnankyni nárok na nemocenské. Pokud by však žena nastupovala na peněžitou pomoc v mateřství, například dne 26. 4. 2021, kdy je ještě na rodičovské dovolené, bude jí náležet PPM, pokud splňuje ostatní podmínky nároku na PPM.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec má uzavřené dva pracovní poměry, které založí účast na nemocenském pojištění.

Bude-li uznán dočasně práce neschopným pro obě zaměstnání, obdrží nemocenské jen jednou. Dávka bude vypočtena z příjmů dosažených v obou zaměstnáních. To platí i pro PPM a ošetřovné. V případě nemoci však obdrží náhradu mzdy při DPN za dobu prvních 14 kalendářních dnů z každého takového zaměstnání. Předpokládejme, že v jednom zaměstnání dosáhne denní vyměřovací základ výše 542,85 Kč, ve druhém zaměstnání 478,51 Kč. Pro výpočet nemocenského se použije součet denních vyměřovacích základů (542,85 + 478,51 = 1 021,36 Kč) a poté se provede redukce podle platných redukčních hranic. Výpočet denního vyměřovacího základu a redukci denního vyměřovacího základu bude provádět OSSZ.

Priklad

Příklad 3

Zaměstnankyně má souběžně uzavřené dva pracovní poměry, které založí účast na nemocenském pojištění. Onemocní jí dítě a lékař vystaví ošetřování člena rodiny. V jednom zaměstnání dosáhne v příslušném rozhodném období denní vyměřovací základ 345,45 Kč, ve druhém zaměstnání činí její denní vyměřovací základ 478,41 Kč.

Ošetřovné jí bude poskytnuto jen jednou, a to ze součtu vyměřovacích základů, tj. 823,86 Kč, který se dále zredukuje podle platných redukčních hranic. Ošetřovné bude poskytnuto od 1. dne ošetřování, pokud tento