Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v oblasti odměňování přesčasové práce

30.4.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připomeňme si některé zásady, které nově platí pro odměňování práce přesčas.

V rámci novelizace zákoníku práce, je na rozdíl od předchozí úpravy,  od 1. 1. 2012 možno sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin ročně u všech zaměstnanců. U vedoucích zaměstnanců  bude moci být takto přihlédnuto až k celkovému možnému rozsahu práce přesčas.

Zaměstnancům pak v takovém případě již nepřísluší dosažená mzda, ani příplatek za přesčasovou práci ani náhradní volno. Vzhledem k zákonnému požadavku, že mzda musí být sjednána, nelze zahrnout odměnu za práci přesčas do mzdy, pokud je stanovena mzdovým výměrem.

Novela zákoníku práce také nově stanoví pravidlo, že zaměstnancům pracujícím ve veřejné sféře, kterým přísluší příplatek za vedení, je plat stanoven již k příhlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Toto pravidlo se ovšem netýká práce konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. U vedoucích zaměstnanců, kteří jsou statutárními orgány nebo vedoucími organizačních složek státu platí pravidlo, že při stanovení platu