Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákoníku práce - cesta k flexibilnějšímu pracovnímu trhu

18.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů a zároveň zachovat ochranu zaměstnanců - to je cíl další připravované novely zákoníku práce. Podívejme se na změny, které obsahuje.

Mezi klíčové změny patří podpora slaďování rodinného a pracovního života pro rodiče malých dětí. Nově zákoník práce umožní zaměstnancům, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, vykonávat u téhož zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na tuto dovolenou. Dále bude zaručen návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené před dosažením 2. roku věku dítěte. „Jedná se o výrazné posílení práv na straně zaměstnanců oproti dnešnímu nastavení. Dosud totiž platí nárok na stejné místo pouze v případě návratu z mateřské dovolené. Jde o motivační opatření, které doplňuje jiné již existující kroky jako je například podpora částečných úvazků či dětských skupin,“ doplnil ministr práce Marian Jurečka.

Změny se týkají také nových pravidel pro podání výpovědi z pracovního poměru. Počátek běhu výpovědní doby bude spojen již se dnem doručení výpovědi druhé straně. Zaměstnanec tak může být dříve uvolněn pro novou pracovní pozici a zaměstnavatel může na dané pracovní místo přijmout nového zaměstnance v kratším termínu. Novinkou je také zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případě výpovědi dané z důvodu, že zaměstnanec tzv. porušil pracovní kázeň nebo nesplňuje zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce.

V situaci, kdy byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodu, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, obdrží nově zaměstnanec zvláštní