Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - v dotazech a odpovědích

9.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Při jeho aplikaci v praxi vyvstává řada otázek, jak některé situace řešit. Otázky na problematické oblasti a odpovědi na ně budou jistě zajímat i čtenáře našeho časopisu, kteří se ve firmách na evidenci úrazů, hlášení zasílání záznamů o úrazu podílejí.

Dotaz č. 1

Postačí k zajištění povinností podle