Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Náhrada škody způsobená výrobou vadného výrobku

10.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při volbě způsobu náhrady škody je možné se dohodnout se zaměstnancem na tom, že škodu, kterou způsobil, odstraní „uvedením v předešlý stav“.

Dotaz:

Zaměstnanec způsobil škodu zaměstnavateli škodu vyrobením vadného výrobku. Je možné nařídit zaměstnanci, aby vadný výrobek opravil ve svém volnu?

Odpověď:

Zaměstnanci je možné nařídit výkon práce přesčas, za který mu ale zaměstnavatel musí poskytnout mzdu a plat, včetně příplatku, nikoliv však