Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Na dočasném přidělení zaměstnanců se nevydělává

20.4.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce obnovuje „staronový“ institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, které bude prováděno podle § 43a zákoníku práce, nesmí být poskytována úplata. Toto zákonné omezení znamená, že budou-li zaměstnavatelé, kteří nejsou agenturou práce, mezi sebou a zaměstnancem sjednávat dohodu o dočasném přidělení, nemůže se jednat o činnost konanou za účelem dosažení zisku. 

Důvodem dočasného přidělení bude potřeba jednoho či druhého zaměstnavatele po určitou dobu zajistit některé činnosti vzájemnou pomocí, spoluprací na společných projektech, zajištění činností v rámci holdingu apod. Pojem úplaty se nevztahuje pouze na úhradu nákladů, které jsou uvedeny v § 43a odst. 5 ZP.

Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady, zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. Není vyloučeno, aby se zúčastnění zaměstnavatelé dohodli na refundaci těchto nákladů a jejich refundace se nebude považovat za úplatu. Jedná se však pouze o náklady, které zaměstnavateli vznikly